Algemene voorwaarden Drumschool Fullstroke

–  Lestijden zijn 30 min per week

–  60 min per week is ook een optie, in dit geval worden er twee lessen van het lespakket afgestreept per drumles.

–  Lessen zijn voor jong, oud en iedereen die daar tussenin zit.

–  Lessen zijn mogelijk op lesdagen dinsdag en donderdag.

–  De leerling beschikt zelf over oordoppen (Alpine Musicsafe) of een goede oor afsluitende koptelefoon (Alpine MusicSafe Earmuff) en een setje drumstokken (eventueel verkrijgbaar bij Drumschool Fullstroke). Wanneer we gebruik maken van drumboeken dient de leerling deze op aanraden van de docent zelf aan te schaffen. Bij de proefles is er gehoorbescherming en een setje stokken ter beschikking vanuit Fullstroke.

Facturatie / lespakket

–  De proefles is gratis en vrijblijvend, daarna wordt overgegaan op een lespakket. De proefles is maximaal één keer per persoon mogelijk voor nieuwe leerlingen van Drumschool Fullstroke.

–  1 les op het lespakket staat gelijk aan 30 min drumles.

–  Een lespakket is beschikbaar in de vorm van Upstroke 10 lessen, Downstroke 20 lessen en 40 lessen Fullstroke

–  Geldigheid van een lespakket, een 40 lessenpakket is na datum van aanschaf maximaal twee jaar geldig. Een 10 en 20 lessenpakket is maximaal na datum van aanschaf een jaar geldig.

–  Betaling kan zowel in termijnen als in één keer aan het begin van het lespakket. Betaling dient per overschrijving naar bankrekening vermeld op factuur.

–  Lessen worden gefactureerd per 10, 20 of 40 lessen afhankelijk van het gekozen lespakket.

–  Voor het einde van het lespakket kan zowel schriftelijk als mondeling een nieuw pakket worden afgenomen. Hier wordt per e-mail een reminder voor verzonden, weet je zelf al met wat voor lespakket je wilt verlengen? Mail hiervoor naar info@fullstroke.nl.

–  Drumschool Fullstroke behoudt zich het recht voor om genoten lessen in rekening te brengen bij het uitblijven van het inschrijfformulier/verlenging van het lespakket. Iedere leerling is daarmee betalingsplichtig.

–  Drumschool Fullstroke rekent geen administratie of inschrijfkosten.

Prijzen

–  Drumschool Fullstroke behoudt zich het recht drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst de prijzen jaarlijks te verhogen. Een prijsverhoging zal altijd één maand voor de ingang van de nieuwe prijs via e- mail verstuurd worden, heb je nog een lopend lespakket? Dan gaat de prijswijziging in bij het afnemen van een nieuw lespakket.

–  In het geval van wettelijke prijsverhogingen (bijvoorbeeld van de btw) mag Drumschool Fullstroke dit (ook) doorberekenen bij het afnemen van een nieuw lespakket.

Betalingstermijnen

– Betalingstermijnen zijn mogelijk voor alle lespakket, een 10
lessenpakket kan betaald worden in twee termijnen, een 20 lessenpakket in vier termijnen en een 40 lessenpakket in zes termijnen.

Opzegging

– Opzegging kan via e-mail wanneer het lespakket afloopt. Bij stopzetten van een nog openstaand lespakket vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

Aansprakelijkheid
– Drumschool Fullstroke is niet aansprakelijk voor kosten die de leden maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen alsmede de ruimtes in en om het gebouw.

Afmeldingen

–  Het kan gebeuren dat de docent een keer afwezig is, in dit geval wordt er een vervangende docent geregeld en worden de leerlingen daarvan op de hoogte gebracht, de les gaat dan gewoon door zoals altijd. Mocht de docent een spoedgeval hebben en de les moeten afmelden dan houdt de leerling deze les tegoed en wordt deze op een ander moment ingehaald of wordt deze aan het eind van het lespakket erbij gezet.

–  Het kan natuurlijk soms gebeuren dat jij pas een paar dagen voor je les weet dat je niet kan komen, denk bijvoorbeeld aan een nieuwe baan. In zo’n geval kun je je minimaal 48 uur van tevoren afmelden bij je docent (per sms of app). Je houdt dan de les te goed. Bij afmeldingen binnen 48 uur voor aanvang van de les of het zonder bericht niet verschijnen, vervalt de les. In deze gevallen heb je geen recht op restitutie van lesgeld of een inhaalles. Uiteraard geldt dit niet voor overmachtsituaties, langdurige ziekte of ongeval, neem hiervoor contact op met de drumdocent.

Leerlingen onder de 21 zijn vrijgesteld van btw

– Leerlingen onder de 21 zijn verplicht een kopie van een geldig paspoort/ID te overhandigen tijdens de eerste les aan hun docent.

Vakantie
– Drumschool Fullstroke heeft vakantie tussen half juli t/m eind augustus en de laatste week van december t/m de eerste week van januari. Voor de rest van het jaar geldt dat je je eigen vakantieperiodes doorgeeft aan de docent.